PIT 39

Deklaracja dotyczy sprzedaży domu i mieszkania

Deklaracja PIT-39 dotyczy sprzedaży domu i mieszkania,

nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 roku. Składa ją podatnik, który uzyskał przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości oraz realizacji praw z nią związanych.


Zeznania podatkowego na tym druku nie złożą przedsiębiorcy, którzy sprzedają posesje w ramach majątku z działalności gospodarczej (własność firmowa wymaga rozliczenie w przychodach).