PIT 37

wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników

PIT-37 rozliczą się osoby, które osiągnęły przychód z:

- wynagrodzeń ze stosunku służbowego lub stosunku pracy;
- emerytur lub rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych;
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
- stypendiów;
- działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zleceń lub kontraktów menadżerskich);
- praw autorskich i innych praw majątkowych;

Do wypełnienia zeznania rocznego na tym formularzu niezbędne są dane z PIT-11. Druki dokument każda osoba powinna otrzymać od pracodawcy lub zleceniodawcy. Podatnik pracujący w ciągu roku w kilku miejscach musi pamiętać o skompletowani pełnej dokumentacji.


Na druku PIT-37 należy zadeklarować przychody, koszty ich uzyskania, składki na ubezpieczenia oraz zaliczki pobierane w ciągu roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się indywidualnie, łącznie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Deklaracja pozwala również na skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych.