PIT 36L

przychody opodatkowane w formie podatku liniowego

Na formularzu PIT-36L rozliczą się osoby, które:

wybrały opodatkowanie dochodów w formie podatku liniowego

Opodatkowanie liniowe możliwe jest dopiero po zadeklarowaniu wyboru przez podatnika. Jeśli zakłada firmę w trakcie roku podatkowego, wybiera formę we wniosku CEIDG-1. W innych przypadkach, termin na zmianę sposobu rozliczania mija 20 stycznia danego roku. Przedsiębiorca składa wniosek do właściwego urzędu skarbowego.


Stały podatek w wysokości 19 proc. nie łączy się z większością ulg i odliczeń podatkowych. Przy tego typu rozliczeniu nie uwzględnia się również kwoty zmniejszającej podatek, co można zrobić w przypadku skali podatkowej. W deklaracji PIT-36L można natomiast pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania.