PIT 36

przychody opodatkowane według skali podatkowej 18% i 32%

Na formularzu PIT-36 rozliczą się osoby, które:

prowadziły:
- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej;
- działy specjalne produkcji rolnej;

uzyskały przychody z:
- najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
- źródeł krajowych, od których samodzielnie opłacały zaliczki na podatek;
- ze źródeł przychodów z zagranicy;
- z innych źródeł opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik i podatnik w ciągu roku nie odprowadzali zaliczek;


PIT-36 wybiorą także podatnicy, którzy:

- korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy);
- dokonują doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy;
- sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego;
- obniżają dochód o straty z lat ubiegłych;
- wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy (art. 29, 30 i 30a ustawy), jeżeli nie został uprzednio pobrany przez płatnika;

Druk PIT-36 jest przeznaczony zarówno dla podatników indywidualnych, jak i korzystających z rozliczenia łącznie z dochodami małżonka lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Formularz składa się również w sytuacji, gdy rodzic dolicza do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną). Nawet, jeśli w innym wypadku poprawnym zeznaniem podatkowym byłby PIT-37.