PIT 28

Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 dotyczy osób, które w rozliczanym roku podatkowym:

- prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie;
- prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej;
- uzyskiwały przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów tego typu

*Małżonkowie rozliczają przychody za najem mieszkania po połowie. Aby to zrobić, składają dwa oddzielne formularze PIT-28. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy osoby posiadają wspólnotę majątkową. Zeznanie może złożyć jedna osoba pod warunkiem, że para dostarczy do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie.

Rozliczenie w tej formie nie uprawnia do odpisywania kosztów uzyskania przychodu. Podatnicy nie skorzystają też z niektórych ulg, np. prorodzinnej.


Podatnik składa PIT-28, gdy:

- zawiadomił do 20 stycznia danego roku podatkowego organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Inaczej jest w przypadku podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym. Wtedy zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (CEiDG-1);
- zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.